אנו מקבלים פניות
גם מהציבור הדתי לאומי
עברייני מין פגעו?
המוסדות והעסקנים השתיקו?
הרשויות הפקירו?

"דין וחשבון" יסייע לכם ללא עלות במימון ליווי אישי, חוקרים פרטיים וצוות משפטי בכדי לתבוע פיצויים מכל מי ששותף להפקרתם של ילדי ישראל ומשפחותיהם ולגרום לכך

שישלמו לכם ביוקר.
אנו מקבלים פניות
גם מהציבור הדתי לאומי

שליחת הודעה מאובטחת בעילום שם:

האם הינך מעל גיל 18?    

למוקד ההודעות: 073-221-1556

"דין וחשבון" נאבק בתופעת ההשתקה כלפי עבריינות מין בציבור החרדי. יוענק סיוע ללא עלות במימון תביעות פיצויים, כולל ליווי נפשי, חוקרים פרטיים וצוות משפטי מקצועי. התביעות מתבצעות בהליך אזרחי, בו התובע/ת מעל לגיל 18 ועל המקרה הנדון טרם חל חוק ההתיישנות.

התביעות מאפשרות לבוא חשבון עם הפוגע ובמקביל עם הסביבה המשתיקה: המוסדות, המנהלים, המורים, העסקנים, רשויות הרווחה והאכיפה וכל מי שהזניח את אחריותו החוקית והמוסרית והפקיר את דמם של ילדי ישראל ומשפחותיהם.